ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

Přehled poskytovaných služeb :

      Euro_5 Servis-24

Toto Vám vše mohu poskytnout v plné kvalitě , za mnohem menší náklady a ihned :
                                                                

- systémy řízení firmy dle ISO norem, integrovaný auditing, vedení dozorových, certifikačních,             zákaznických  či případně jiných auditů systému kvylity,environmentu a bezpečnosti práce

-  ekologické firemní poradenství - odpady, voda, ovzduší, rozbory vod, povolení, rozhodnutí

-  poradenství bezpečnosti práce , bezpečnosti firemních objektů, bezpečnost výrobků, atesty ad.

-  prevence a vyhledávání rizik v BOZP ,bezpečnost objektů a výrobků,školení v oblasti BOZP

-  servis pro skladování, manipulaci a přepravu nebezpečných látek po silnici dle dohody ADR

-  obchodně-technický servis nátěrových hmot včetně poradenství a reklamačního řízení u zákazníka

-  tvorba zákonné dokumentace - ekologie,bezpečnost ,nebezpečné látky,výrobková dokumentace ad.

 - školení systémů řízení QMS,EMS,OHSAS , správné manipulace a přepravy nebezpečných látek dle ADR a školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ,školení povinností v silniční dopravě,školení chemických látek a správné manipulace s nebezpečnými látkami

-  interní integrovaný auditing QMS,EMS,OHSAS - kvalita,ekologie,bezpečnost práce

- odborný zástup při dozorových,certifikačních a zákaznických auditech

- odborný zástup při kontrolách a dozorech orgánů státní správy pro BOZP a ADR

- působím jako osoba odborně způsobilá v silniční dopravě vnitrostátní a mezinárodní

- působím jako osoba odborně způsobilá v nakládání s nebezpečnými odpady a ekologické likvidaci

 Případně další  aktivity dle Vašich požadavků - dle dohody !

Img-audit Img-ekologie_2 Img-kniha Bezpecnost-cinost Img-hlavni-cinnosti_2