ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

Co obsahuje dohoda ADR ?

 

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO SILNICI (ADR) 

Školení řidičů přepravujících nebezpečné věci dle Mezinárodní dohody ADR

  • Základní kurz

  • speciální kurz pro přepravu v cisternách

  • speciální kurz pro přepravu látek a předmětů třídy 1

  • obnovovací kurz

 • Vykonávání funkce "Bezpečnostní poradce", dle bodu 1.8.3.1 "Dohody ADR"

  • dohled nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí

  • poradenská činnost při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí

  • příprava a zpracování ročních zpráv pro vedení společnosti a orgány státního dozoru

  • školení zaměstnanců (dispečeři, vedoucí dopravy apod.) podílejících se přepravě nebezpečných věcí a vedení záznamů o tomto školení

  • vypracování zpráv týkajících se závažných dopravních nehod během přepravy, nákladky a vykládky nebezpečných věcí

 • Vypracování "písemných pokynů pro případ nehody" pro jednotlivé přepravované věci

 • Zajištění základní výbavy ADR pro osádku vozidla přepravujícího nebezpečné věci, dle "pokynů pro případ nehody"

 • Poradenství (začleňování nebezpečných věcí do jednotlivých tříd dle ADR) v oblasti přepravy nebezpečných věcí

 • Poskytování služeb na základě povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., vyhl. č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb.m.s. o vyhlášení změn a doplňků "přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

                                                              

                 

 To vše Vám zajistím jako certifikovaný bezpečnostní poradce ADR

,                   Stačí zavolat a dohodnout schůzku !