ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

Jaké poskytuji školení ?

Auto_2  Zakaz-vjezdu

1. Školení osob skladujících ,manipulujících a přepravujících nebezpečné látky po      silnici dle dohody ADR

Jako bezpečnostní poradce ADR , certifikovaný ministerstvem dopravy , Vám mohu poskytnout zákonné školení všech osob manipulujících a přepravujících s nebezpečnými látkami klasifikovanými mezinárodní dohodou ADR 2009.

Toto školení především naučí veškeré proškolené osoby pohlížet na věc , s kterou manipulují , jako na nebezpečnou věc, s kterou je potřeba bezpečně nakládat a zajistit veškerou svou aktivitou prevenci minimalizace rizik poškození lidského zdraví či životního prostředí.

  

Obsah školení:

 

Seznámení se s všeobecnými ustanoveními předpisů o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR a požadavky zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. v platném znění dle těchto bodů :

 

-     třídy a nebezpečné látky a předměty dle,klasifikace ADR

-    základy nakládání a manipulace s nebezpečnými věcmi

   balení nebezpečných věc

-     povinné značení na obalech,bezpečnostní značky

-    průvodní doklady přepravy ADR-písemné pokyny a přepravní doklad

-     nakládka zboží,manipulace ,uložení a zajištění náklad

-     vykládka zboží

   přeprava,dopravní jednotky a jejich vybavení a označení

-     vynětí z platnosti přepravy ADR –podlimitní a omezené množství

  vyprázdněné,nevyčistěné oba

-     zákaz společné nakládky nebezpečných věcí

  proškolení z rizik a nebezpečí souvisejících s nakládáním,manipulací a přepravou nebezpečných   věcí

     včetně nakládky a vykládky

Školení je formou odborného výkladu lektora za použití vizualizace, workshopů ad., přímo  v školící místnosti určené zákazníkem.

Rozsah: 4 hodiny

Cena: dohodou ,dle počtu osob a rozsahu

Místo školení: dle dohody,většinou přímo u zákazníka


 Img-hlavni-cinnosti_3Normy_2

2.Školení systémů řízení QMS,EMS,OHSAS -dle Vašeho výběru, výklad základních požadavků modelových norem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Toto školení je poskytováno v rámci budování příslušného systému managementu naší společností ve Vaší organizaci zdarma.

Pokud bude toto školení poskytováno mimo rámec budování příslušného systému managementu naší společností u Vás, je toto školení zpoplatněno.

Toto školení je určeno vrcholovému a střednímu managementu organizace.

 Obsah školení:

 • Definice a znaky vybraného systému managementu,
 • výklad historie vzniku daného systému managementu,
 • vývoj a současné principy daného systému,
 • výklad požadavků příslušné modelové normy,
 • výklad požadavků související legislativy ČR, respektive EU s příslušným systém managementu,
 • zásady zlepšování a udržování daných systémů,
 • úloha pracovníků v systémech managementu.  

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu. Účastníkům budou předána skripta.

Školení je formou odborného výkladu lektora za použití vizualizace, workshopů.

Rozsah: 4 hodiny

Cena: dohodou,dle počtu osob a rozsahu

Místo školení: dle dohody,většinou přímo u zákazníka

Img-hlavni-cinnosti_3

3.Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci pro firemní zaměstnance

Školení BOZP - vstupní, periodická, při změně legislativy vztahující se k dané pracovní činnosti

 Obsah školení :

 • seznámení se zákonnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
 • zpracování osnov školení pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance
 • zpracování prezenčních listin školení a ověření znalostí
 • provádění zmíněných školení včetně prokazatelného seznámení zaměstnanců s riziky při výkonu jejich činnosti, seznámení s kategorií, do které byla jejich práce zařazena, seznámení s používáním OOPP
 • vyhrazená technická zařízení -plynová,elektrická a tlaková zařízení,zdvihadla a jeřáby
 • dodržení hygienických požadavků
 • požadavky na pracoviště a ergonomie
 • dopravní prostředky a bezpečný provoz
 • práce ve výškách a v omezených prostorách

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu. Účastníkům budou předány vysvětlující materiály.

Školení je formou odborného výkladu lektora za použití vizualizace, workshopů.

Rozsah: 4 hodiny

Cena: dohodou,dle počtu osob a rozsahu

Img-skoleni


Obsah :
Novinky
Libí se tento web ? Co by jste změnili ?
Díky moc za Vaše vyplnění ankety

 

 

 

NAŠE NOVÉ LOGO 

copyright MŠ 2010

 

Hledat